zastita-zdravlja-i-sigurnost
EURCO d.d.

Zaštita zdravlja i sigurnost


Društvo EURCO d.d. svoju djelatnost temelji na stavu da je uspješnost poslovanja odraz uspješnosti zaposlenika. Stoga je i zaštita zdravlja i sigurnost svakog zaposlenika prioritet prilikom organiziranja naših poslovnih aktivnosti i definiranja uspjeha.

Politika zaštite zdravlja i sigurnosti društva EURCO d.d. osniva se na ideji održavanja zdrave radne okoline, a provodi se kroz nekoliko temeljnih odrednica:

  • Poštivanje svih relevantnih zakona i propisa.
  • Sprečavanje nesreća na radnom mjestu.
  • Planiranje i provođenje mjera potrebnih za zaštitu zaposlenika i ostalih subjekata na koje naša aktivnost utječe.
  • Osiguravanje adekvatnog i kompetentnog nadzora nad svim aktivnostima organizacije gdje dolazi do značajnog rizika za zdravlje i sigurnost zaposlenika.
  • Osposobljavanje zaposlenika za rad na siguran način na mjestu rada.
  • Razvijanje i održavanje učinkovitih sustava informiranja i konzultiranja zaposlenika o važnosti pitanja zdravlja i sigurnosti na radu
  • Identificiranje i eliminiranje ili kontroliranje opasnosti koje predstavljaju rizik za zaposlenike i ostale subjekte prisutne na lokaciji društva i na gradilištima
  • Efektivno praćenje, provjeravanje i ocjenjivanje izvedbe društva u pogledu zaštite zdravlja i sigurnosti na radu

Profil tvrtke

EURCO d.d. za graditeljstvo, inženjering i zaštitu okoliša, tvrtka je specijalizirana za izvođenje poslova rušenja i uklanjanja građevina, reciklažu građevnog materijala, izgradnju objekata posebne namjene te sanaciju odlagališta komunalnog otpada, iza koje ostaju uspješno obavljeni poslovi, ekološki oslobođen prostor pripremljen za novu izgradnju i što je posebno značajno zadovoljni investitori.
Preuzmite profil tvrtke

Certifikati

 

Naši certifikati