zastita-okolisa
EURCO d.d.

Zaštita okoliša

Društvo EURCO d.d. nudi svojim kupcima sljedeće usluge iz zaštite okoliša:

  • obrada i oporaba otpada
  • izrada elaborata zaštite okoliša
  • izrada elaborata gospodarenja otpadom

 

OBRADA I OPORABA OTPADA

Društvo EURCO d.d. prilikom izvođenja radova, posebice rušenja, obrađuje i oporabljuje otpadni materijal na samoj lokaciji u mobilnom drobiličnom postrojenju, čime materijalno i energetski iskorištavamo njegova vrijedna svojstva.

Društvo EURCO d.d. provodi poslove obrade i oporabe otpada mobilnim uređajima sukladno dvjema važećim dozvolama za gospodarenje otpadom.

Društvo EURCO d.d. svoju prvu dozvolu za gospodarenje otpadom ishodilo je točno prije 10 godina, davne 2006. godine.

U cilju smanjivanja količina otpada suvremeni sustavi zbrinjavanja otpada obuhvaćaju različite tehnologije obrade i iskorištavanja otpada. Odabir tehnološkog postupka za obradu otpada mora se temeljiti na analizi isplativosti, uz uvažavanje mjera gospodarenja otpadom. Obrada otpada može biti mehaničko-biološka, termička ili kombinirana.

 

IZRADA ELABORATA ZAŠTITE OKOLIŠA I GOSPODARENJA OTPADOM

Osim za gospodarenje otpadom, društvo EURCO d.d. je ovlašteno i za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša.

U posljednjih 5 godina izradili smo 57 elaborata zaštite okoliša i elaborata gospodarenja otpadom.

Rješenjem ministarstva nadležnog za okoliš društvo EURCO d.d. je dobilo suglasnost za obavljanje sljedećih stručnih poslova zaštite okoliša:

  • izrada dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš
  • izrada dokumentacije za određivanje sadržaja studije o utjecaju na okoliš
  • izrada elaborata o zaštiti okoliša koji se odnose na zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja na okoliš

Profil tvrtke

EURCO d.d. za graditeljstvo, inženjering i zaštitu okoliša, tvrtka je specijalizirana za izvođenje poslova rušenja i uklanjanja građevina, reciklažu građevnog materijala, izgradnju objekata posebne namjene te sanaciju odlagališta komunalnog otpada, iza koje ostaju uspješno obavljeni poslovi, ekološki oslobođen prostor pripremljen za novu izgradnju i što je posebno značajno zadovoljni investitori.
Preuzmite profil tvrtke

Certifikati

 

Naši certifikati