potpisan-ugovor-za-izvodenje-radova-i-opremanje-reciklaznog-dvorista-u-brinju
EURCO d.d.

Potpisan ugovor za izvođenje radova i opremanje reciklažnog dvorišta u Brinju


U općinskoj vijećnici Općine Brinje, danas je načelnik Brinja Zlatko Fumić potpisao ugovor za izvođenje radova i opremanje reciklažnog dvorišta u Brinju te ugovor o usluzi stručnog nadzora radova. Ugovor za izvođenje radova i opremanje reciklažnog dvorišta vrijedan 3.595.579,38 kn potpisan je s direktorom tvrtke EURCO d.d. iz Vinkovaca, Hrvojem Merkijem. Osim tog, načelnik Fumić je potpisao i ugovor o usluzi stručnog nadzora vrijednosti 65.625,00 kn s direktorom tvrtke SEDRA consulting iz Zagreba, Draganom Šekerijom. 

Najveći dio sredstava (85% ukupnog iznosa) za izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta u Brinju osiguran je iz Operativnog programa: Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. o čemu je već potpisan Ugovor o bespovratnim sredstvima između Općine Brinje, Ministarstva zaštite okoliša i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. U ostatku investicije (15% ukupnog iznosa) sudjelovat će Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU putem Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2017.g. i Općina Brinje. 

Izgradnjom reciklažnog dvorišta doprinijet će se povećanju stope odvojenog prikupljanja komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište, prije svega opasnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada, te posebnih kategorija otpada s kojim će se osigurati njegova odgovarajuća oporaba ili zbrinjavanje. 

Naručitelj radova je Općina Brinje, dok će se nakon izgradnje i ishođenja uporabne dozvole upravljanje novoizgrađenim reciklažnim dvorištem povjeriti Komunalnom društvu Brinje. 

Provedbom projekta predviđena je aktivnost informiranja i edukacije stanovništva o razvrstavanju otpada i samom korištenju reciklažnog dvorišta. 

Prema planiranom, izvođenje radova na izgradnji i opremanju reciklažnog dvorišta na lokaciji Obadine u Brinju trebalo bi započeti početkom mjeseca ožujka što će dakako ovisiti o vremenskim uvjetima dok se završetak radova predviđa za mjesec lipanj 2018.g.

Profil tvrtke

EURCO d.d. za graditeljstvo, inženjering i zaštitu okoliša, tvrtka je specijalizirana za izvođenje poslova rušenja i uklanjanja građevina, reciklažu građevnog materijala, izgradnju objekata posebne namjene te sanaciju odlagališta komunalnog otpada, iza koje ostaju uspješno obavljeni poslovi, ekološki oslobođen prostor pripremljen za novu izgradnju i što je posebno značajno zadovoljni investitori.
Preuzmite profil tvrtke

Certifikati

 

Naši certifikati