Reference

Filtriraj

Ukupan broj projekata: 359
2017.
Uklanjanje objekta depadansa Fikus uz hotel Radisson Blu u Splitu
2017.
Uklanjanje postojećih kopnenih građevina ACI marine u Rovinju
2017.
Sanacija odlagališta otpada Tarno
2017.
Zemljani radovi kod izgradnje hotela Park u Rovinju
2017.
Uklanjanje postojećih poslovnih građevina K.O. Centar, Zagreb
2016.
Izvođenje radova uklanjanja građevina u krugu tvornice Genera d.d. u Kalinovici
2016.
Uklanjanje objekta SRC Svetice, Zagreb
2016.
Izvođenje radova uklanjanja građevina TEP-a unutar kompleksa Đuro Đaković, Slavonski Brod
2016.
Sanacija odlagališta Filipovica
2016.
Izgradnja sustava odvodnje u naseljima Gornji i Donji Desinec i izgradnja transportnog kolektora Donji Desinec
2016.
Izmještanje dijela cjevovoda DN500 na trasi izgradnje cjevovoda pitke vode uz Južnu obilaznicu i cestu Osijek-Vukovar
2016.
Sanacija odlagališta otpada „Trebež“ u Samoboru
2016.
Sanacija odlagališta otpada Belišće, ulazno izlazna zona - Faza II
2016.
Sanacija odlagališta otpada "Teodorovac", općina Đurđenovac
2016.
Sanacija odlagališta otpada Strm breg
2016.
Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture grada Osijeka
2016.
Izgradnja završnog prekrivnog sustava i sustava aktivnog otplinjavanja na kazetama IV i V, Velika Gorica
2016.
Rušenje hotela Park u Rovinju
2016.
Sanacija odlagališta otpada "Teodorovac", općina Đurđenova
2016.
Izgradnja dovodnog melioracijskog kanala i crpne stanice Jaruge

Profil tvrtke

EURCO d.d. za graditeljstvo, inženjering i zaštitu okoliša, tvrtka je specijalizirana za izvođenje poslova rušenja i uklanjanja građevina, reciklažu građevnog materijala, izgradnju objekata posebne namjene te sanaciju odlagališta komunalnog otpada, iza koje ostaju uspješno obavljeni poslovi, ekološki oslobođen prostor pripremljen za novu izgradnju i što je posebno značajno zadovoljni investitori.
Preuzmite profil tvrtke

Certifikati

 

Naši certifikati