projekt-hotel-dunav
EURCO d.d.

Projekt "Hotel Dunav"

 

Prostorno-planski okvir lokacije

Hotel Dunav ima sedam katova bruto izgrađene površine ca 5.542 m2 sa 84 smještajne jedinice. Lokacija hotela se nalazi u T1 zoni (turistička namjena).

Prilikom izrade novog koncepta uporabe hotela Dunav i ostalih sadržaja na predmetnoj lokaciji strogo će se voditi računa o prostorno-planskim uvjetima koji se odnose na predmetnu lokaciju.

Lokacija i okruženje

Hotel Dunav se nalazi u užem centru grada Vukovara, na samoj obali rijeke Dunav i Vuke.
Ispred hotela (pogled na Vukovarsku adu) nalazi se uređena šetnica sa zelenilom uz Dunav, a na stražnjoj strani trg sa gradskom vijećnicom i starim vodotornjem. S južne, bočne strane hotela, je centralni gradski parking, dok je sa sjeverne bočne strane pješačka zona uz ušće rijeke Vuke.

Veličina parcele na kojoj se nalazi predmetni hotel je 4.881 m2 u vlasništvu dok je dodatnih oko 4.000 m2 u potencijalnom najmu i to na površini uz koju je lociran i javni gradski parking. Uz lokaciju, na Dunavu, nalazi se i pristanište za putničke turističke brodove.

Više na: www.hotel-dunav.hr

Profil tvrtke

EURCO d.d. za graditeljstvo, inženjering i zaštitu okoliša, tvrtka je specijalizirana za izvođenje poslova rušenja i uklanjanja građevina, reciklažu građevnog materijala, izgradnju objekata posebne namjene te sanaciju odlagališta komunalnog otpada, iza koje ostaju uspješno obavljeni poslovi, ekološki oslobođen prostor pripremljen za novu izgradnju i što je posebno značajno zadovoljni investitori.
Preuzmite profil tvrtke

Certifikati

 

Naši certifikati